Ho'oponopono toepassen - Gebruik maken van je innerlijke kracht
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
Jeroen Jansen
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
02/16/2024
5 min
0

Ho'oponopono toepassen: Zo krijg jij je leven terug in haar natuurlijke flow...

02/16/2024
5 min
0

Elke keer dat je een gedachte hebt, leidt dat tot een gevoel. En dit gevoel leidt dan weer automatisch tot een gedachte die lijkt op de 1e gedachte. Je mag het ook omdraaien. Dat het denken volgt op het voelen. Het gaat erom dat het een cyclus is die maakt wie jij nu bent en wat je ervaart. En die kun je door te beginnen met Ho’oponopono toepassen reinigen,

Als we ons niet bewust worden van deze cyclus, dan kan het zomaar zijn dat we geregeerd worden door cyclussen die gebaseerd zijn op de negatieve en pijnlijke ervaringen uit ons verleden. Je zit als het ware vastgeroest in oude patronen. Door je bewust te worden van zo’n cyclus ben jij in staat om je neuroprogrammering te helen. Dus de eerste vraag is…

1- Wat is Neuroprogrammering ?

Hoe vaker een bepaalde ervaring zorgt voor dezelfde gedachte en gevoel des te sterker deze verbinding wordt. Sterker maar ook steeds meer onbewust. Het wordt een automatische piloot.

Wanneer we dan op een gegeven moment een ervaring hebben waarvan onze neuroprogrammering denkt dat deze lijkt op een eerdere ervaring , dan start er een oude cyclus. Dan reageren we alsof we op de automatische piloot leven. We worden dan geleefd door onze huidige beperkte wereldmodel.

Wanneer je een gedachte hebt, maken je hersenen, behalve neurotransmitters, ook een andere chemische stof aan – een klein eiwit dat een neuropeptide wordt genoemd – wat een bericht naar je lichaam stuurt.

Je lichaam reageert dan door een gevoel te hebben en stuurt een bericht terug naar het brein. Het brein weet nu dat het lichaam een gevoel heeft, zodat het brein een andere gedachte genereert die precies is afgestemd op dat gevoel.

Zodat je meer van dezelfde chemische boodschappen produceert die je in staat stellen om te denken zoals je je daarnet voelde.

Wat is ho'oponopono?

2- Dit bepaalt hoe het nu met je gaat…

Het lichaam wordt zo onbewust geprogrammeerd en geconditioneerd door je huidige, beperkte denken. Omdat gevoelens de manier van werken van het lichaam zijn, zullen deze emoties, die je voortdurend voelt op basis van dezelfde gedachten, het lichaam conditioneren om die emoties te onthouden die overeenstemmen met het aangelegde denkpatroon.

Het heeft aan een zintuiglijke prikkel, al is het maar een vlotte gedachte, een vluchtige idee of een waanbeeld genoeg om een bepaald gevoel te activeren en de cyclus van je neuroprogrammering te activeren.

Wanneer deze cyclus, van denken en voelen zich lang genoeg in ons heeft herhaald, dan programmeert ons lichaam de emoties die onze hersenen aan ons lichaam hebben opgedragen om te voelen.

Deze vicieuze cyclus wordt zo geprogrammeerd dat je een dagelijks leven creëert. Op basis van oude informatie die zich blijft recyclen.

Die emoties, die niets meer zijn dan de chemische verslagen van ervaringen uit het verleden, sturen onze gedachten aan.  Zolang dit zo doorgaat, leven we in het verleden.

Of wanneer we willen ontsnappen aan dit gevoel. zonder ons bewust te zijn van de oorzaak, in de toekomst. Dit maakt het verdomde moeilijk om te leven in harmonie met je natuurlijke flow en ritme.

3- DNA in Actie

Nog even terug naar wat er in je lichaam gebeurt en de specifieke rol van ons DNA in dit hele verhaal.

Wanneer bij een grote groep neuronen de vonken op dezelfde wijze overspringen, stimuleert dit de afgifte van dezelfde chemische neurotransmitters en neuropeptiden in brein en lichaam.

De boodschapper meert aan bij de cel. De cel ontvangt de chemische boodschappen, als de boodschapper het toelaat, en de cel maakt dan een eiwit.

Dit nieuwe eiwit activeert het DNA van de cel binnen in de kern. Het DNA opent en ontrolt zich. Het gen wordt gelezen voor die overeenkomstige boodschap van buiten de cel. De cel maakt een nieuw eiwit vanuit zijn DNA en geeft dit vrij in het lichaam.

Dezelfde stoffen gaan vervolgens het lichaam trainen om die emoties verder te onthouden door het opnieuw fysiek te veranderen en zo je gedrag te bepalen.

Ho'oponopono gebed mantra ritueel

4- Herhaling is programmering

Als dit proces zich jarenlang herhaalt, dan zorgt dat ervoor dat dezelfde genen op dezelfde manier worden geactiveerd in een bepaalde situatie. Logisch omdat ons denken en doen bepaald wordt door een oude overlevingstactiek; energie besparen. Dat deden we vroeger om op het juiste moment te kunnen vluchten wanneer er een beer op onze weg komt.

En dat doen we nog steeds. In de meeste gevallen prima. Zo hoef je niet iedere keer te onderzoeken wat je moet doen bij een rood stoplicht maar het kan je ook beperken.

Dat je programmering in te veel situaties kiest voor de oude vertrouwde weg. Uit veiligheid en energiebehoud maar vaak hebben we het over een dominerende angst die we niet bewust zijn.

Zo ontstaat er geen ruimte voor nieuwe gevoelens en gedachten. Geen nieuw gedrag, geen nieuwe ervaringen en geen nieuwe gevoelens. Wanneer gevoelens zo de manier van denken zijn geworden, dan zitten we dus vast in onze programmering.

Ons denken is hoe we ons voelen, en onze gevoelens zijn hoe we denken

5-  Zo werkt neuroprogrammering

Dus laten we nu een nare ervaring uit ons verleden pakken. Een ervaring die je een emotionele litteken heeft bezorgd. (Voel je vrij om een pijnlijke ervaring naar eigen keuze hiervoor in te vullen).

Vanwege die ervaring ben je steeds banger geworden voor alles wat hier ook maar een beetje mee te maken heeft.

Als je er alleen maar aan denkt, bevries je van de angsten schiet de stress door je lichaam. Je voelt je al je zelfvertrouwen wegvloeien zinken en  je handen worden koud en klam. Je hart gaat tekeer en je gezicht loopt rood aan. Het heldere denken stagneert je ter plekke.

Omdat je lichaam zich gedraagt als je onbewuste brein, kent het geen verschil tussen de actuele gebeurtenis in je leven die de emotionele staat creëerde, en de emoties die jij door alleen eraan te denken creëert wanneer je de gebeurtenis herinnert. Het voelt alleen maar angst en stress.

Je lichaam gelooft dat het steeds weer opnieuw dezelfde ervaring beleefde. Zelfs al zit jij nu heerlijk alleen en veilig op de bank in je veilige huiskamer. Het lichaam reageert fysiologisch alsof je inderdaad die ervaring aan het herbeleven bent in het nu.

Maar er is hoop want je kunt dan wel niet de automatische reacties veranderen maar wel de neuroprogrammering die leidt tot deze automatische reacties. En dat doen we met Ho’oponopono toepassen.

Het verbeteren van je neuroprogrammering

6- Herprogrammeren met Ho’oponopono toepassen

Je moet je huidige neuroprogrammering stoppen en overstijgen. Dit doen wij door Ho’oponopono toepassen. Door bewust een HOP-gebed uit te spreken voed jij je denken met positieve emoties.

Of dat nu het traditionele gebed of van Dr. Hew Len of Morrnah Simeona is, dat maakt niet uit. Als je maar een positieve betekenis voelt bij het herhalen van het Ho’oponopono toepassen…

Zo verander jij de boodschap die je gedachten naar je lichaam sturen. En hoe vaker jij dit doet, hoe krachtiger dit nieuwe programma wordt en het oude overschrijft.

Door je focus op deze nieuw staat van bewustzijn, en je niet te laten afleiden door andere gedachten, draai je binnen de kortste keren het volume naar beneden van de neurale circuits die verbonden zijn met de oude neuroprogrammering.

Je laat vonken overspringen tussen nieuwe neurale circuits, waardoor deze samenbundelen, wat de juiste signalen op gang brengt om nieuwe genen in je lichaam op nieuwe manieren te activeren.

De circuits in je hersenen gaan zichzelf reorganiseren om te weerspiegelen wat jij mentaal aan het herhalen bent. En naarmate jij je de kracht van het Ho’oponopono toepassen blijft verbinden aan die sterke positieve emotie werken je hoofd en lichaam samen.

Opnieuw wordt je lichaam je brein maar dat is prima want jij bepaalt wat jij je lichaam wilt laten voelen – en zo mantra jij je vrij

PS: Wil jij meer ontdekken over Ho’oponopono toepassen ? Lees dan het gratis E book De Magie van Moderne Ho’oponopono….

Reacties