Wat is ho'oponopono?
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
Jeroen Jansen
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
02/21/2024
5 min
0

Ontdek hoe Morrnah Simeona van Ho'oponopono een effectief instrument voor persoonlijke groei maakte...

02/21/2024
5 min
0

Zo halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw begon Morrnah Simeona, een genezeres en geïnitieerde kahuna la’au lapa’au, traditionele Ho’oponopono van wederzijdse vergeving binnen de familie aan te passen aan de 20e eeuw.

De nieuwe Ho’oponopono van Morrnah Simeona verrijkte Ho’oponopono dusdanig dat het daarna zowel als collectieve probleemoplossende methode maar ook als een psychologisch spirituele zelfhulpmethode toegepast kon worden.

Ho'oponopono brengt je leven terug in naar natuurlijke ritme

Waardoor je ook als individu de kracht van Ho’oponopono kan gebruiken voor de uitdagingen in je leven. Morrnah's  versie werd beïnvloed door haar christelijk onderwijs en haar filosofische studies over India, China, Japan en moderne spirituele denkers.

Net als bij de eeuwenoude traditionele methode bevat haar nieuwe Ho’oponopono ook een openings- en slotgebed, wederzijdse erkenning van fouten, berouw tonen, vergeving vragen en herstel van relaties.

1- It is all about Karma

In tegenstelling tot de oude traditie van boze Goden, zag Morrnah problemen echter alleen als negatieve effecten van de wet van karma.

Omdat deze wet van oorzaak en gevolg overheerst in al het leven (en volgens de sjamanen leeft alles!) en levens in het universum, beoogt haar methode vooral om je te bevrijden van de ongelukkige, negatieve, zich steeds herhalende ervaringen uit zowel je huidige leven als je vorige levens.

Karma belemmert de evolutie van de geest zodat je het moet reinigen en opruimen om het zo weer open te stellen voor nieuwe ideeen en inspiratie..

Door haar stapsgewijze proces verbreek je negatieve verbindingen met pijnlijke en angstige gedachten, gevoelens, mensen, plaatsen en voorwerpen.

In Morrnah ’s ritueel bestaat er een goddelijke Schepper die onbaatzuchtige gebeden verhoort. Als de zin “En het is volbracht” gezegd wordt na een gebed, betekent dit dat het werk van de mens klaar is en de arbeid van deze creatieve intelligentie start.

Vanaf dat niveau transmuteert deze creatieve intelligentie de traumatische herinneringen van verkeerde acties bij alle betrokkenen, ongeacht waar zij zich nu bevinden, tot zuiver licht.

Door deze geestelijke transformatie verliezen problemen hun kracht om zich op fysiek niveau verder uit te werken zodat genezing en het terugkeren naar je natuurlijke ritme begint.

Ho'oponopono brengt je leven terug in naar natuurlijke ritme

Oh ja. Ook belangrijk. In tegenstelling tot gebeden in de meeste religies bid je in altruïstische gebeden zoals HOP ook voor de bevrijding van andere wezens en objecten. Dit noemen we 100% verantwoordelijkheid.

Een ander belangrijke voorwaarde voor succes bij Morrnah gaat over wat jij weet en gelooft over de staat van Zelfidentiteit.

2- Zelfidentiteit van Morrnah Simeona

In deze staat van bewustzijn verkeren de drie zelven of aspecten van je bewustzijn in flow en zijn ze verbonden met de creatieve intelligentie. Of wat voor naam jij daar ook aan wilt geven zoals Tao, kwantumveld of God.

De mens bestaat, volgens Zelfidentiteit, uit drie lagen van bewustzijn:

  • Het superbewustzijn – Dit is jouw verbinding met de creatieve intelligentie.
  • Het onbewuste deel – Dit is het creatieve, nieuwsgierige en open innerlijk kind. Het weet nog niet goed hoe het moet onderscheiden, oordelen of veroordelen. Het moet geleid worden, anders leidt het naar chaos. Hier bevinden zich ook je herinneringen. Zowel positief als negatief.
  • De bewuste geest – Dat is het intellectuele deel van de mens.

Mensen vertrouwen vaak te veel op alleen hun intellectuele deel. Hierdoor beperken je intellectuele programma’s de noodzakelijke vernieuwende en verrijkende voeding van je onbewuste en superbewustzijn.

Alleen het besef dat je met deze drie lagen van bewustzijn te maken hebt, en dit omarmt, gaat je reinigen en helen een boost geven. Deze drie moeten samenwerken, en wanneer ze dat in harmonie doen, dan werkt Ho’oponopono het meest effectief.

Je moet weten en blijven beseffen dat je uit drie delen bestaat die evenveel voeding en groei nodig hebben.

Samenwerking tussen deze 3 is de sleutel. Door ze te verbinden, open je de deur naar nieuwe waarschijnlijkheden en oplossingen.

Je kunt namelijk alleen niet vanuit alleen een Goddelijke staat veranderen, je kunt niet alleen je onbewuste emoties en herinneringen zuiveren en je kunt niet helen met hetzelfde rationele denken waarmee je vast kwam te zitten.

Met het mantra van Morrnah breng jij deze drie lagen van bewustzijn in balans en ben jij klaar om volledig vanuit je innerlijke kracht te leven...

Ho'oponopono brengt je leven terug in naar natuurlijke ritme

3- Het Nieuwe Ho’oponopono Mantra van Morrnah

Morrnah reinigde altijd en overal. Zelf herhaalde zij haar mantra vier keer maar doe het vooral net zo vaak als het voor jou goed voelt.  Je kunt het gebed inspreken op je telefoon voor de tijd dat het je nog niet lukt om het uit je hoofd te doen.

Het Gebed

Goddelijke schepper, vader, moeder, kind als één. Wanneer ik, (je naam en achternaam)……, mijn familie, relaties en voorouders u, in gedachten, woorden, daden en actieshebben beledigd op het gebied van……(het probleem, gevoel of gedachte dat je wilt reinigen), dan bied ik daarvoor mijn excuses aan en vraag ik om vergiffenis……………………………………(even wachten)

Reinig, zuiver, laat los, verbreek en snijdt door al deze ongewenste energieën en trillingen die we hebben geschapen, verzameld en geaccepteerd van het begin van onze schepping tot aan nu.  Transmuteer alstublieft alle deze negatieve, ongewenste energieën naar puur, wit licht ………(even wachten)…Dank je wel

We zijn vrij en het is volbracht….

Zelf ben ik erg van het personaliseren van dit soort gebeden en mantra’s. Dit geeft het een soort evolutionair kracht waardoor zo’n gebed fris, helend en krachtig blijft.  Maar vooral omdat hoe persoonlijker je iets maakt, hoe meer het in jou actief wordt.

4- Mijn persoonlijke variant

Goddelijke schepper, vader, moeder, dochter, zoon als één. Wanneer IK ……… (je naam en achternaam), mijn DNA, mijn Goddelijke cel, mijn voorouders, mijn wereld, mijn universum, alles wat is…. U in woord, daad, gedachte of gebaar… vanaf het begin van onze schepping tot aan nu hebben beledigd of tekortgedaan op het gebied van…(het onderwerp, gevoel of gedachte)…dan bied ik daarvoor mijn excuses aan en vraag ik om vergiffenis……(even wachten).Zeg Dank je Wel voor de Vergiffenis

Dat op deze manier al deze negatieve energie, trillingen, herinneringen, ervaringen, angsten, blokkades, energieën en weerstanden worden gereinigd, gezuiverd, geheeld, losgelaten, weggesneden en opgelost…en dat op deze manier deze ongewenste energieën zijn getransmuteerd naar puur licht ….

 We zijn vrij …En het is volbracht…

Maak gewoon je eigen beste versie. Een persoonlijke variant door net een ander woord of zin te gebruiken waar jij een krachtiger gevoel bij hebt. Zo maak jij het uitspreken van dit gebed nog effectiever omdat een persoonlijke woordkeuze direct verbonden is met wie jij bent en wat je wilt.

5- Tenslotte

Na het nieuwe Ho’oponopono van Morrnah maakte een leerling van haar de zelfhulpmethode nog moderner. Zonder ook maar iets in te leveren op de goodwill en kracht die de traditionele en nieuwe versie zo goed gewaarborgd hadden.

PS: Wil jij meer ontdekken over Ho’oponopono? Lees dan het gratis E book De Magie van Moderne Ho’oponopono….

Reacties