kwantummodel in aktie
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
Jeroen Jansen
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
03/02/2024
5 min
0

Waarom Ho'oponopono het kwantummodel in aktie is...

03/02/2024
5 min
0

Veel mensen geloven nog dat de wereld een logische manifestatie is van de wetten van oorzaak en gevolg. Maar sinds het begin van de vorige eeuw weten we beter. Toen ontdekten wetenschappers dat op het allerkleinste niveau materie zich helemaal niet zo logisch gedraagt. Het was het begin van de kwantumfysica en het kwantummodel.

1-Voor het kwantummodel…

Voor die ontdekking werd, dankzij Descartes en Newton, het universum opgedeeld in 2 categorieën:

  • Materie
  • Geest

De materie was het terrein van de wetenschap omdat de wetten van het universum in grote mate konden worden berekend en zo voorspeld. De binnenwereld van de geest was onvoorspelbaar en werd hierdoor het terrein van de religie waar ze ondergeschikt werd gemaakt aan de wetten van de kerk.

Hierdoor werden geest en materie twee afzonderlijke werelden waarmee het dualistische denken werd geboren.

Dankzij de wetten van Newton kunnen we meten en voorspellen welke baan planeten nemen rond de zon, hoe een kokosnoot versnelt wanneer zij uit een palm valt en hoelang het duurt om van de aarde naar de maan te vliegen.

Newton ’s natuurkunde gaat over het voorspelbare. Ze beschouwde het universum als een groot logisch mechanisme. Dit heeft echter zijn beperkingen.

Ho'oponopono brengt je leven terug in haar natuurlijke ritme

2- Het onvoorspelbare kwantummodel...

Als we namelijk naar de interactie van energie buiten onze ruimte en tijd kijken en atomen (waar alles van gemaakt is in het universum) zich op het kleinste niveau werkelijk gedragen, dan lopen we tegen de grenzen aan van deze traditionele natuurkunde. En dan komen we op het terrein van de kwantumfysica.

Het is namelijk zo dat de zeer kleine subatomaire wereld van elektronen en fotonen zich niet zo logisch gedraagt zoals we gewend zijn. Dieper doordringend in de kern van de atoom bleek dat hoe specifieker wetenschappers keken, hoe vager en onvoorspelbaarder het atoom werd. Tot het moment dat het atoom in het niets verdween.

Atomen bleken voor 99,999999% te bestaan uit lege ruimte. Echter, die ruimte is niet echt leeg maar gevuld met energie. Energie die klaar is om gematerialiseerd te worden.

Een atoom bestaat uit een breed aanbod van energiefrequenties die samen een soort, met elkaar verbonden en niet zichtbaar, veld van informatie vormen, het zogeheten kwantummodel.

Atomen bevatten wel een flintertje materie maar toen de kwantumfysici dat probeerde te bestuderen, kwamen ze voor hun volgende verrassing te staan. Deze subatomaire materie in het kwantummodel gedraagt zich totaal niet zoals de materie waarmee we gewend zijn om te gaan.

Ho'oponopono brengt je leven terug in haar natuurlijke ritme

Newton wetten bleken op haar geen invloed te hebben. Ze is chaotisch en onvoorspelbaar en heeft lak aan de grenzen van ruimte en tijd. Het ene moment is ze hier en dan weer daar.

3- Een bijzondere extra ontdekking

Het viel ze ook op dat wanneer ze subatomaire deeltjes observeerden, ze in staat waren het gedrag hiervan te beïnvloeden en zelfs te wijzigen.

De reden, dat ze eerst hier en dan weer verdwenen zijn, is dat al deze deeltjes eigenlijk tegelijkertijd bestaan in een oneindige reeks mogelijkheden binnen dit onzichtbare en onbegrensde veld van kwantumenergie.

Pas wanneer iemand de aandacht richt op een locatie van een elektron, verschijnt het elektron daadwerkelijk op die plek. Maar kijkt diegene even de andere kant op, dan lost het weer op het in energieveld.

De conclusie die we uit dit waarnemerseffect kunnen trekken, is dat totdat we haar waarnemen en aandacht geven fysieke materie niet bestaat. En dat wanneer we onze aandacht terugtrekken, ze terug verdwijnt naar waar ze vandaan kwam.

4- Wat betekent dit voor Ho’oponopono?

Dus wanneer wij een bepaald gevoel hebben wat ons beperkt dan materialiseren en versterken we dat iedere keer door de aandacht die we het geven. Vervolgens spreken we het Ho’oponopono gebed uit.

We reinigen het door sorry te zeggen en vergeving te vragen, om vervolgens het oude programma te overschrijven door het te verbinden met onbegrensde liefde en dankbaarheid.

Ho'oponopono brengt je leven terug in haar natuurlijke ritme

We hebben een nieuw programma gecreëerd en door daarna de reiniging nog 3 keer te herhalen, maken we het vernieuwde programma sterker in ons. Onze kwantumpositie is veranderd.

Na de vierde keer zeggen we “het is volbracht en we zijn vrij.” Hiermee laten dit nieuwe programma los en laten we het aan de creatieve intelligentie over om te bepalen op welke wijze deze verbetering in ons leven zich precies manifesteert.

Jij hebt je kwantumpositie veranderd en zo wie je bent en wat je aantrekt. Hoe klein die verandering ook mag zijn, het is een 1e en belangrijke stap.

De volgende keer zal bij een bepaalde ervaring het vernieuwde programma opgestart worden. Dat hoeft niet gelijk te betekenen dat je al een verbetering ervaart. Blijf gewoon het Ho’oponopono gebed herhalen Tot het moment dat je in een soortgelijk situatie voelt dat het anders is.

Wanneer je dat bewust ervaart, dan kom je in een andere flow terecht. Je weet dat het echt werkt, dit vergroot het verwachtingseffect,. Zo krijg je er steeds meer lol in en daardoor steeds betere resultaten.

5- Hoe werkt dit in het kwantummodel?

De interacties tussen atomen en moleculen vormen een communicatief systeem, het kwantummodel, dat de materiële wereld en de energievelden verenigt. Ze vormen samen een geheel.

De deeltjes in dit veld hebben een soort bewustzijn. Ze lijken een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daarop voor hand al op te reageren.

Ho'oponopono brengt je leven terug in haar natuurlijke ritme

Het kwantummodel overstijgt de lineaire, voorspelbare eigenschappen van de Newtoniaanse wereld. Er wordt op een holistische en samenwerkende manier gecommuniceerd.

En een verandering in één deel zorgt voor een verandering in het geheel.

Zonder enige vertraging kan het ene deeltje in dit veld invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er is dus een communicatievorm die sneller is dan het licht.

En aangezien alle materiële dingen bestaan uit atomen die buiten ruimte en tijd zijn verbonden, zijn ook jij en ik verbonden met dit veld van intelligentie.

6- De 10.000 dingen

Je kunt het elke naam geven die je wilt maar dit is de universele intelligentie die jou op dit moment je leven geeft. Ze is alles. Zij organiseert en orkestreert de honderdduizenden tonen in de harmonieuze symfonie die jouw fysiologie en bewustzijn zijn.

Zij maakt wat en wie jij nu bent. Wie jij nu bent, is waar jij nu je aandacht op richt en zolang jij jouw bewustzijn blijft richten op dit vertrouwde leven, wordt je energie geïnvesteerd in dat vertrouwde leven. Je krijgt dus meer van wat je nu bent.

Maar wanneer jij je energie gaat richten op het reinigen, helen van oude programma’s en het creëren van nieuwe programma’s, dan verander jij wie je bent en ga jij nieuwe aangrenzende mogelijkheden, logische waarschijnlijkheden en zo nieuwe ervaringen aantrekken.

7- Tenslotte

Wanneer jij je met Ho’oponopono reinigt en verbindt met hogere emoties zoals vergeving, liefde en dankbaarheid, dan verbreek jij jouw kwantumverstrengeling met de oude programmering en creëer jij een nieuwe en betere kwantumverstrengeling.

En hoe vaker jij dit herhaalt, hoe sterker deze nieuwe verstrengeling en gewenste verbetering wordt.

PS: Wil jij meer ontdekken over Ho’oponopono? Lees dan het gratis E book De Magie van Moderne Ho’oponopono….

Reacties