Ho'oponopono en terug in de nulstaat
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
Jeroen Jansen
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
02/14/2024
4 min
0

Hew Len: Leven in je natuurlijke ritme...

02/14/2024
4 min
0

Dr. Ihaleakala Hew Len: “Het doel van het leven is terugkeren naar liefde, de staat van zero. De nul-staat. Iedere seconde, ieder moment. Om dit doel te bereiken moet ieder mens erkennen dat hij of zij 100% verantwoordelijk is voor het creëren van zijn/haar leven zoals het nu is. Men moet accepteren dat onze gedachten ons leven bepalen zoals het nu is.
De problemen zijn niet mensen, plaatsen, omstandigheden of situaties maar de gedachten en gevoelens daarover. Je moet leren beseffen dat er niet zoiets bestaat als daarbuiten.”

1- Dr. Hew Len & De Nul-Staat

Dr. Hew Len maakt er geen aanspraak op een kahuna( Hawaiiaanse sjamaan) te zijn. Echter, in aanvulling op Morrnah Simeona’s leer over het reinigen van karma, kwam hij met het nieuwe idee dat de belangrijkste doelstelling van Ho’oponopono is om te komen tot de Zero-State.

De nul-staat waarin we onbegrensde mogelijkheden hebben, geen herinneringen en vrij zijn van ideeën over hoe we denken dat dingen zouden moeten zijn. Om in deze staat van zero /nul te komen gaat het erom dat we continue onze gedachten en gevoelens  reinigen.

Ho'oponopono brengt je leven terug in naar natuurlijke ritme

Hierdoor verbreek jij je verslaving aan je verleden en het verdwalen in de toekomst. En zo maak jij ruimte voor verse ideeën, inspiratie en nieuwe aangrenzende mogelijkheden vanuit je persoonlijk en het collectief onbewuste

Door in de staat van nul te verkeren, worden we steeds meer onszelf. Omdat het ons ten eerste bevrijdt van de eisen en wensen van de wereld om ons heen en ten tweede ons huidige beperkte wereldmodel verrijkt.

Dr. Hew Len reinigde voortdurend want hij ging ervan uit dat we nu niet weten wat we werkelijk willen. Vooral omdat ons huidige denken en voelen zo gedomineerd worden door ons verleden en onze toekomsteisen.

Door continue te reinigen vertrouwen we erop dat de creatieve intelligentie ons geeft wat we echt verlangen,  bevrijdt van wat onze huidige neuroprogrammering ons schenkt.

En doordat alles met elkaar verbonden is, reinigen we  hierdoor niet alleen onszelf hiermee maar helen we met Ho’oponopono ook de pijn van een anderen in onszelf. Zoals in dit praktijkvoorbeeld van Dr. Hew Len..

Ho'oponopono brengt je leven terug in naar natuurlijke ritme2- Ho’oponopono in aktie...

Het effect van het werk van Dr. Hew Len wordt onderbouwd door het verhaal over zijn periode in de zwaarbeveiligde psychiatrische instelling van het Hawaï State Hospital.

Voordat Hew Len daar werkte, was het er zelfs voor de medische staf niet veilig. De isoleercellen puilden uit en op bezoek komen was uitgesloten.Vanuit zijn werkruimte in de buurt van het ziekenhuis bekeek Dr. Hew Len de dossiers van de patiënten en stelde zichzelf de volgende vraag:

“Wat is er aan de hand in mij dat ik dit probleem heb veroorzaakt bij……(naam patiënt) en hoe kan ik dit probleem verhelpen?”

Dan wachtte hij op een gevoel of gedachte en paste hij zijn versie van Ho’oponopono toe: Het mantra met de vier magische zinnetjes.

Met zijn methode heelde hij hun programma’s en na drie jaar kon de gesloten afdeling weer worden opengesteld.Het was er weer veilig, de patiënten weer aanspreekbaar en werkten met plezier mee met re-integratieprogramma’s. Dus nu ben jij natuurlijk heel nieuwsgierig naar die magische mantra.

3- De 4 Magische zinnetjes van Hew Len

Er zijn simpelweg vier uitspraken die je non-stop herhaalt terwijl jij je bewust blijft van het gevoel of de gedachte want zoals we weten uit de neuroprogrammering zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden:

  1.  Het spijt me...
  2. Ik vergeef me...
  3. Ik hou van je...
  4. Dank je wel...

Doe het zo vaak als jij het nodig acht.

Wat ook goed kan werken, is alleen maar “ik hou van jou” blijven herhalen. Zelf gebruik ik deze enkele zin wanneer ik in een belangrijk gesprek zit en er bij mij gevoelens/gedachten van weerstand naar boven komen.

Hew Len The Zero Expert van Ho'oponopono

4 – De betekenis van de 4 zinnetjes

Het is goed om de onderliggende betekenis van dit mantra goed in je op te slaan. Of om er zelf een diepgaande betekenis aan te geven omdat woorden minder waarde hebben, helemaal in dit geval, wanneer er geen helende emotionele gevoelens en gedachten aan gekoppeld zijn.

Dat maakt het effect van dit mantra nog sterker wanneer dit wel zo is…

  1. Het spijt me (dat ik dit programma in mijn leven heb toegestaan. Ik neem daar 100% verantwoordelijkheid voor).
  2. Vergeef me (ik vraag vergeving voor het vasthouden hieraan).
  3. Ik hou van je (Ik laat dit programma los en los het op in onbegrensde en onvoorwaardelijke liefde. Ik hou van jou, Creatieve Intelligentie/ Goddelijke Schepper).
  4. Dank je wel (Dank je wel dat dit probleem nu is opgelost)

Onthoud dat je gelijk kunt beginnen met Ho’oponopono want zelfs als je nog geen diepere betekenis bij de zinnetjes voelt, dan heeft het al wel effect. Omdat je cyclus van oude gedachten en gevoelens doorbreekt. En je traint jezelf in het toepassen…

5 – Tenslotte

Ho’oponopono van Hew Len is eenvoudig toe te passen. Ieder moment van de dag. Op het moment dat jij een bepaald gevoel of gedachte waar je in vastzit, moeilijk los van komt, pas dan de 4 magische zinnetjes. En ervaar zelf het resultaat van deze variant van Ho’oponopono…

PS: Wil jij meer ontdekken over Ho’oponopono? Lees dan het gratis E book De Magie van Moderne Ho’oponopono….

Reacties