Wat is ho'oponopono?
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
Jeroen Jansen
Moderne Ho'oponopono : Maak(t) je denken helder....
02/20/2024
5 min
0

Wat is Ho'oponopono? Een simpele en heldere uitleg...

02/20/2024
5 min
0

Ho’oponopono. De eerste keer dat ik dat woord hoorde op een training wekte het gelijk mijn interesse. Waarom? Het heeft zo’n vrolijke intonatie maar het heeft in de oorspronkelijke taal van Hawaii een duidelijke en diepzinnige betekenis. Voor mij staat het daarnaast voor plezier.

Een verfrissend pareltje in de vaak zo serieuze wereld van de persoonlijke groei. En daar komt nog een belangrijk ingrediënt bij: Het doet wat het belooft.

Maar laten we eerst beginnen met antwoord geven op de hamvraag:

1- Wat is Ho’oponopono?

Ho’oponopono is een oude Hawaiiaanse manier voor het realiseren van harmonie en geluk. Je reinigt en heelt oude beperkende programma’s en ervaringen die pijnlijke herinneringen en emoties bevatten.

Door het toepassen van een van de Ho’oponopono technieken verbreek jij de connectie tussen jou en zo’n programma.

Daarmee creëer jij ruimte voor nieuwe ideeën, Goddelijke inspiratie of bijzondere aangrenzende mogelijkheden. Of zoals men in de oude tradities geloofde, de Goddelijke schepper.

Kortweg gezegd; je geeft jezelf de kans een oud en ineffectief programma te vervangen voor een nieuw en succesvol programma.  Allemaal met als doel om jouw leven weer teug te krijgen in haar natuurlijke ritme.

2 - Ho'oponopono = Sjamanisme

Ho’oponopono is een vorm van sjamanisme. In het sjamanisme gaat men ervan uit dat alles wat bestaat een vorm van bewustzijn heeft. Of het nu leeft of “dode” materie is. De mensen, de dieren, de planten, de bomen, de stenen maar ook de gebouwen, de wolken, de pleinen, de auto’s.

En allemaal zijn we onderdeel van datzelfde energetische bewustzijn. Een verandering in één onderdeel heeft uiteindelijk, op de lange of korte termijn, ook invloed op de staat of stemming van alle andere delen.

En daar gaat een belangrijk Ho’oponopono principe over: 100% verantwoordelijkheid maar daar komen we in een ander blog op terug. Nu gaan we eerst verder met de semantische betekenis van Ho'oponopono.

Wat is ho'oponopono en wat kun je er mee?

2- De betekenis van het woord Ho’oponopono

Ho’oponopono wordt in het woordenboek van Hawaii omschreven als geestelijke reiniging. Familiebijeenkomsten waarbij relaties worden geheeld door middel van:

  • Rituelen.
  • Gebeden.
  • Gesprek.
  • Opbiechten.
  • Berouw.
  • Wederzijds vergeven

Ho’oponopono is een samengesteld woord. Ho’o betekent iets in gang zetten of doen. Gevolgd door het woord pono, dat staat voor goed of correctheid.

Pono heeft echter een scala aan betekenissen waarbij de positie van het woord in een Hawaiiaanse zin bepaalt wat ermee bedoeld wordt. Als zelfstandig naamwoord staat het o.a. voor goedheid, gerechtigheid, moraal, in perfecte staat.

Als bijvoeglijk naamwoord kan het de volgende betekenis hebben: moreel juist, eerlijk, fatsoenlijk, rechtvaardig, nuttig, succesvol, ontspannen, opgelucht.

Echter de verdubbeling ponopono in Ho’oponopono geeft het weer een iets andere betekenis. Bijvoorbeeld rechtzetten, in orde brengen, opnieuw doen, herzien, herschikken, corrigeren, opruimen, schoonmaken, netjes maken.


Vele betekenissen die naar Honolulu leiden maar in hun kern dezelfde betekenis hebben.

3- Traditionele Ho’oponopono

Ho’oponopono is een oude Hawaiiaanse vorm van sjamanisme. Vergelijkbare vergevings- en reinigingspraktijken worden uitgevoerd op de eilanden in de zuidelijke Stille Oceaan, waaronder Samoa, Tahiti en Nieuw-Zeeland.

Volgens deze oude traditie komen al je problemen voort uit onze gevoelens en gedachten. Dit denken en voelen komen voort uit negatieve herinneringen en ervaringen in ons verleden.

Zowel in de ervaringen en herinneringen  van onszelf als die van onze familieleden als ook van onze voorouders. Je wordt, volgens deze traditie niet als een clean sheet geboren maar gevormd door je DNA en familieverleden.

Centraal in dit leven staat een compleet begrip van jezelf als spiritueel, mentaal en fysiek wezen. En je onlosmakelijke eenheid en verbinding met een creatieve intelligentie (CI) in en om ons heen die de bron is van alles wat bestaat. Deze CI is ook wel bekend onder de Ene, Tao of The Force ( Voor de Star Wars fans)

In veel Hawaiiaanse culturen werd en wordt aangenomen dat, wanneer een persoon zich fout gedraagt, dit ziekte veroorzaakt. Sommige oorspronkelijke stammen geloven dat slecht gedrag of denken de goden boos maakt en weer andere geloven dat het schuldgevoel over de eigen misdragingen ziekte veroorzaakt.

Vroeger dacht men dat een ziekte, angst of weerstand, of die nu mentaal, fysiek of emotioneel is, versterkt werd door geheimhouding. Wanneer zo’n weerstand echter in de openbaarheid wordt gebracht, met als doel het te helen, dan heeft deze ziekte niet langer de macht over ons.

Ho’oponopono kan dan de ongezonde verbindingen en programma’s corrigeren, herstellen, zuiveren en helen waar mensen door geteisterd worden.

Lew Hen: Je moet er van houden...

4- Het oorspronkelijke ritueel

Als iemand fysiek of geestelijk ziek is, komt de familie bijeen om Ho’oponopono te doen. In vroegere dagen leidde een genezingspriester, ook wel kahuna genoemd, het ritueel.

Tegenwoordig zit een ouder familielid het Ho’oponopono ritueel voor  of voert men het vergevingsproces op individuele basis uit. Zoals we later nog uitvoerig gaan bespreken. Als de familie niet in staat is om een probleem op te lossen, wendt men zich tot een deskundige buitenstaander.

Het gebed

Het ritueel begint met een gebed. Hierin omschrijft men het probleem en bespreekt men de eventuele misdragingen. Van de deelnemers aan dit reinigingsproces verwacht men dat zij problemen oplossen door samen te werken en dat ze niet willen vasthouden aan hun pijnlijke herinneringen en ervaringen.

Daarna begint er een proces van verantwoordelijkheid nemen, berouw tonen en vergeving vragen. Eerlijk en oprecht zijn is een voorwaarde voor dit proces. Bij vooringenomenheid en het opspelen van emoties en pijnlijke herinneringen over het probleem neemt men vaak een of meer perioden van stilte en zelfreflectie in acht.

Iedereen erkent de gevoelens van de anderen in de situatie. Zonder oordeel en met volledige acceptatie. Dit gebeurt met aandacht, liefde en ernst zodat ieder, haar of zijn, gevoelens en gedachten over het probleem kan reinigen.

Het begint met de schuldbekentenis, dan het berouw, daarna de vergeving, liefde en de dankbaarheid. De verontschuldiging en vergeving moeten uit het hart komen.  Indien nodig, neemt men hier ook een periode tot zelfreflectie voor.

Dit snijdt alle deelnemers los van de problemen en zo laat iedereen elkaar weer vrij.

Gezamenlijk sluit men het gebeuren af met een ceremonieel feest waarbij men vaak zeewier, wat staat voor een symbool van bevrijding, eet.

5- Tenslotte

Ho’oponopono past in een traditie van vele andere succesvolle methodes voor persoonlijke groei. Methodes die vaak gebaseerd zijn op bepaalde principes. Ook bij het toepassen van Ho’oponopono is het goed om te weten wat deze principes zijn. Want dat maakt de werking krachtiger en de heling dieper.

PS: Wil jij meer ontdekken over hoe je  ho’oponopono toepast? Lees dan het gratis E book De Magie van Moderne Ho’oponopono of dit blog ho’oponopono...

Reacties